Planinski izlet na Ajdno (z vlakom)

V soboto, 27.5.2023, te vabimo, da se nam pridružiš na izletu na razgledni vrh Ajdna nad Jesenicami, kjer je bilo v času prazgodovine majhno naselje, ki ga imenujemo gradišče. Ostanki so še vedno vidni in si jih bomo tudi ogledali. Izlet bomo vodile Klara Mlinar in...

Neobvezni izbirni predmeti v šol. l. 2023/24

Šola bo za učence 4., 5. in 6. razreda v šolskem letu 2023/24 izvajala pouk iz naslednjih neobveznih izbirnih predmetov: • računalništva, • tehnike, • šport, • drugega tujega jezika: nemščina (dve uri tedensko), Šola učencem in staršem predlaga, da drugi tuji jezik...

Obvezni izbirni predmeti v šol. l. 2023/24

Učenec obvezno izbere dve uri pouka obveznih izbirnih predmetov tedensko, lahko pa tudi tri ure, če s tem soglašajo njegovi starši. V primeru, da učenec (-nka) izbere tri ure obveznega izbirnega pouka, ima tri ure do konca šolskega leta. Med šolskim letom predmeta ne...
Dostopnost