Dragi starši!

Čeprav šolsko leto šele prihaja h koncu, že razmišljamo in se pripravljamo na naslednjega. Tudi v prihajajočem šolskem letu bo šola vsem učencem omogočila brezplačno izposojo učbenikov iz šolskega učbeniškega sklada. Izkušnje iz preteklih let kažejo, da si učbenike izposodi večina učencev, zato naročilnice ni treba oddati.

NAVODILA OB PREJEMU UČBENIKOV IZ UČBENIŠKEGA SKLADA:

  • učenci prejmejo učbenike iz sklada v začetku septembra v šolski knjižnici (prevzem je organiziran skupinsko z razrednikom),
  • učenci se za izposojo učbenikov za izbirne predmete dogovorijo naknadno z upravljavcem učbeniškega sklada,
  • ob prejemu je treba vse učbenike zaščititi s snemljivim plastičnim ali papirnatim ovitkom in jih opremiti z imenom ter priimkom učenca,
  • nalepke z imeni se ne smejo lepiti neposredno na učbenike ter čez nalepko z inventarno številko, vendar samo na ovitek,
  • učenci morajo z učbeniki skrbno ravnati,
  • v učbenike ni dovoljeno pisati.

Učbeniki v učbeniškem skladu so rabljeni, nekateri nekoliko slabše ohranjeni, a še vedno uporabni. Morebitne večje poškodbe učbenikov (manjkajoči listi, preveč popisane strani …) mora učenec pokazati upravljavcu učbeniškega sklada do konca septembra, sicer se šteje, da so nastale v času učenčeve izposoje. Po presoji upravljavca bodo poškodovani učbeniki zamenjani.

Ob izteku šolskega leta morajo učenci urejene učbenike (odstranijo se snemljivi ovitki) vrniti v šolsko knjižnico. Če učenec vrne poškodovan, popisan, uničen učbenik ali ga ne vrne, mora plačati odškodnino, določeno s sklepom o višini odškodnine za uničene ali izgubljene učbenike.

Na spodnjih povezavah najdete sezname učnih sredstev za posamezne razrede:

1. razred

2. razred

3. razred

4. razred

5. razred

6. razred

7. razred

8. razred

9. razred

Za nakup delovnih zvezkov in ostalih pripomočkov pri posameznih založbah ali knjigarnah se odločate sami. Opozarjamo vas, da preverite pravilnost seznamov učnih sredstev, ki jih bodo ponujale založbe in knjigarne, saj za napake, ki bi lahko nastale pri seznamih različnih ponudnikov, šola ne odgovarja! S klikom na ponudnika Kopija-nova lahko učna sredstva naročite preko spleta.

 

 

(Skupno 676 obiskov, današnjih obiskov 4)
Dostopnost