Šolski sklad

Šolski sklad je OŠ Nove Fužine ustanovila z namenom:
• pomoč socialno šibkim učencem,
• financiranje raziskovalne dejavnosti na šoli, na tistih področjih, kjer nima svojih virov v rednem šolskem proračunu,
• pomoč nadarjenim učencem po posameznih področjih,
• financiranje dejavnosti, ki niso sestavina izobraževalnega programa, oziroma se ne financirajo iz javnih sredstev (izleti, tabori, udeležba na tekmovanjih, lutkovne in gledališke predstave, okrogle mize …), da bi bile le-te dostopne čim večjemu številu učencev,
• nakup nadstandardne opreme (didaktična sredstva in pripomočki, različna igrala, avdio-video oprema),
• zviševanje standarda pouka in podobno.

Sklad pridobiva sredstva iz:
• prispevkov staršev,
• prispevkov občanov,
• donacij,
• zapuščin,
• drugih virov, ki so lahko:
– prispevki drugih domačih in tujih fizičnih in pravnih oseb,
– prihodki od zbiralnih akcij učencev,
– prihodki od prodaje izdelkov učencev,
– prihodki dela tržne dejavnosti šole, ki jih odobri župan.

Prispevki se lahko nakažejo na račun OŠ Nove Fužine:

SI56 0126 1603 0663 825, sklic na št. 00 12345678

Šolski sklad vodi šolski svetovalni delavec v sodelovanju s petimi člani šolskega sklada, pri čemer so trije člani starši naših učencev, dva člana pa predstavnika strokovnih delavcev OŠ Nove Fužine. Starši vlogo za sofinciranje predajo šolski svetovalni službi, ta pa nato poda predlog za sofinanciranje iz sredstev šolskega sklada v pregled in potrditev članom šolskega sklada.

Skrbnica šolskega sklada je šolska svetovalna delavka Nina Novak.

(Skupno 565 obiskov, današnjih obiskov 1)