SKUPNE GOVORILNE URE

Skupne govorilne ure: sreda, 22. 5. 2024; skupne govorilne ure za učence 1. do 5. razreda ob 17. uri, četrtek, 23. 5. 2024; skupne govorilne ure za učence 6. do 9. razreda ob 17. uri.

Neobvezne izbirne vsebine v šol. letu 2024/25

Naša šola v prihodnjem šolskem letu učencem 4., 5. in 6. razreda ponuja naslednje neobvezne izbirne predmete: nemščino (2 uri tedensko), šport (1 ura tedensko), tehniko (1 ura tedensko), računalništvo (1 ura tedensko). Predstavitev...

Obvezni izbirni predmeti v šol. l. 2024/25

Izbirne vsebine v 7. razredu (2024/25) Izbirne vsebine v 8. razredu (2024/25) Izbirne vsebine v 9. razredu (2024/25) Pripravili smo kratko predstavitev obveznih izbirnih predmetov za šolsko leto 2024/25. Pomembno  je, da učenec ve, zakaj se odloča za določen...
Dostopnost