Pripravili smo  kratko predstavitev obveznih izbirnih predmetov za šolsko leto 2022/23.

Pomembno  je, da učenec ve, zakaj se odloča za določen izbirni predmet. Pri izboru naj sledi svojim interesom in področjem, kjer so njegove sposobnosti višje kot drugje. Namen izbirnih predmetov je razvijati  močna področja, pri katerih bodo nova spoznanja ter poti do le-teh učenca resnično veselila.

Izbirni predmeti v 7., 8. in 9. razredu

Učenec izbere dve uri pouka izbirnih predmetov tedensko, lahko pa tudi tri ure, če s tem soglašajo njegovi starši, predmeti niso več vezani na družboslovno ali naravoslovno področje.

Izbirni predmeti v 7. razredu
Izbirni predmeti v 8. razredu
Izbirni predmeti v 9. razredu

Oblikovanje skupin za izvajanje izbirnih predmetov

Izbirni predmeti so eno, dve ali tri-letni. Učenec lahko vsako leto zamenja izbirni predmet. V isti skupini so tako lahko učenci različnih razredov zadnjega triletja.                                                             

Pouk dve ali tri-letnega programa je mogoče izjemoma izvajati tudi v kombinirani obliki. Za predmete, ki so enoletni, se učenci lahko odločijo le enkrat (npr. šport za sprostitev, turistična vzgoja…). Nekateri enoletni predmeti so vezani le na en razred (npr. retorika v 9. razredu).

Pri triletnih predmetih pa se lahko odločite za prvo leto, naslednje leto pa predmet opustite in si izberete drugega. Pri triletnih predmetih ločimo tiste, v katere se učenec vključuje postopno (npr. najprej nemščina I, naslednje leto nemščina II), pri drugih pa se lahko vključi učenec v drugo leto izvajanja predmeta (npr. direkten vstop v likovno snovanje II brez predhodnega obiskovanja likovnega snovanja I).

Učenec 7., 8. in 9. razreda, ki obiskuje glasbeno šolo z javno veljavnim programom, je lahko oproščen sodelovanja pri izbirnih predmetih. Učenec je lahko v celoti oproščen sodelovanja pri izbirnih predmetih ali pa le pri eni uri tedensko.

(Skupno 386 obiskov, današnjih obiskov 1)
Dostopnost