Spoštovani starši in dragi učenci!

Zaključujejo se zadnji počitniški dnevi in pred nami je šolsko leto 2021-22.

Žal nas bodo tudi v tem letu spremljale omejitve zaradi okužb s SARS-CoV-2.

Učenci se boste 1. septembra vrnili v šolske klopi, s prijatelji poklepetali in spoznali nove učitelje. Letos bomo pot nadaljevali tam in na takšen način, kot smo jo v preteklem šolskem letu končali. Pouk se bo začel po modelu B,  kar pomeni, da bo praviloma potekal v matičnih učilnicah, po urniku in na način, ki v največji možni meri preprečuje mešanje učencev med seboj.

Učenci v šolo prihajajo zdravi.

Na koncu teg je razporeditev razrednikov v šolskem letu 2021-22, podajam pa vam še nekaj navodil:

Potek 1. šol. dne:

Jutranjega varstva 1.9.2021 ni, prične se 2.9.2021 od 7.00, kot prejšnje š.l. – v matičnih učilnicah z razredniki.

Učenci se 10 min pred pričetkom pouka zberejo pred šolo, počakajo razrednika/čarko in skupaj odidejo v šolsko stavbo. Na vhodu si razkužijo roke in odidejo do matične učilnice. Garderob zaenkrat ne uporabljamo, zato se pred učilnico sezujejo, oblačila odnesejo v učilnico.

Prvi dve šolski uri je razredna ura. Učenci bodo dobili vse potrebne informacije za pouk, prehrano,  izvedbo posebnih dni (KD, ŠD),  NIJZ priporočila… in prevzeli učbenike. (9.razredi so učbenike prejeli konec prejšnjega leta)

OPB: Zaradi organizacije večje varnosti in spremstva, učenci iz OPB-ja odhajajo le ob polnih urah (npr.:  14.00, 15.00, 16.00) Starši boste učiteljici  pisno sporočili uro. Vsi ki boste po učence prihajali, vas prosimo, da upoštevate ure odhoda, saj nam omogočate večjo preglednost in s tem večjo varnost učencev.

Za učenke/učence 4. r se  priporoča, da šola v dogovoru s starši organizira podaljšano bivanje le za tiste, ki to nujno potrebujejo. (učenci sporočijo razredniku na razredni uri)

Pričetek pouka 1. šolski dan:

2.- 5.r….8.20, 2 uri RU, 2 uri po urniku, OPB do max 16.00 ure, kosilo po razporedu (za prijavljene).

Popoldanska malica bo organizirana od 6.9.2021 dalje, po predhodni prijavi, sporočeni na romana.hlupic@guest.arnes.si, do 3.9.2021, do 8.00 ure zjutraj.

6.- 9.r… 8.30, 2 uri RU, 3 ure pouka po urniku, (potrebščine prinesejo po urniku, ki bo objavljen 30.8.2021), kosilo je za prijavljene po razporedu.

1.r… pričetek 9.30, po posebni organizaciji, kot je opisana na vabilu. Prvi dan kosila in malice nimajo.

Vse nadaljnje informacije boste prejeli na govorilnih urah na katere boste povabljeni s strani razrednika. RS bodo predvidoma v drugem tednu pouka.

ZAŠČITNE MASKE:

Odlok o začasnih ukrepih za zmanjšanje tveganja okužbe in širjenja okužbe z virusom SARSCoV-2 (Uradni list RS, št. 129/21 in 132/21), ki velja do 29. 8. 2021 določa obveznost nošenja zaščitnih mask pri gibanju in zadrževanju v vseh zaprtih javnih krajih oziroma prostorih. Zaščitna maska je obvezna tudi pri gibanju in zadrževanju na odprtih javnih prostorih oziroma krajih, če ni mogoče zagotoviti 1,5 m medosebne razdalje. Ker se šola šteje, skladno s citiranim odlokom, za zaprt javni prostor, je nošenje zaščitnih mask, razen za izjeme, določene v 3. členu citiranega odloka, obvezno.

Izjeme:

  1. otroci do dopolnjenega 6. leta starosti,
  2. učenci v osnovni šoli do vključno 5. razreda, izključno ko so v matičnemu oddelku,
  3. vzgojitelji predšolskih otrok in vzgojitelji predšolskih otrok-pomočniki pri opravljanju neposrednega dela z otroki,
  4. višji in visokošolski učitelji, kadar predavajo za zaščitno pregrado iz stekla ali podobnega materiala,
  5. govorniki v zaprtih javnih krajih oziroma prostorih, če je zagotovljena medosebna razdalja vsaj 2 metra,
  6. osebe, ki izvajajo individualno športno vadbo, če je zagotovljena medosebna razdalja vsaj 3 metre,
  7. osebe s posebnimi potrebami, ki jim je uporaba zaščitne maske iz objektivnih razlogov onemogočena, ter
  8. učenci in dijaki pri pouku športne vzgoje in pouku športa.

RAZREDNIŠTVO.pdf
ŠOLSKI KOLEDAR 2021/22
URNIKI 2021/22

(Skupno 1.028 obiskov, današnjih obiskov 1)
Dostopnost