Spoštovani starši!

Odločeno je, da se vzgojno-izobraževalno delo za učence 1., 2. in 3. razreda  od 18. 5. 2020 dalje izvaja v prostorih šole ter od 25. 5. 2020 tudi za učence 9. razreda. Od 25. 5. 2020 dalje se bo izvajal dopolnilni pouk ter druge oblike individualne in skupne pomoči tudi za učence od 4. do 8. razreda, ki imajo učne težave in težko dosegajo standarde znanja.

V šolo se smejo vrniti le zdravi otroci.

Vsi, ki še niste oddali »Izjave staršev pred vstopom otroka v šolo ob sproščanju ukrepov za zajezitev širjenja COVID-19«, vas prosimo, da to ob vstopu oz. oddaji otroka  v šolo, oddate podpisanega dežurni osebi na vhodu. Drugošolci in tretješolci lahko podpisano izjavo oddajo brez spremstva staršev.

V primeru, da ste podpisano izjavo pozabili doma, bomo zagotovili dodatne, ki pa jih morate podpisati starši…

V primeru da  starši ne želijo podpisati izjave, odgovornosti ne prevzemamo, zato bomo dolžni otroka zavrniti.

Prihajanje in odhajanje iz šole ter druge izvedbene podrobnosti

Učenci 1. triade v šolo vstopajo brez spremstva staršev, tudi ko odidejo iz šole jih starši (predvsem prvih razredov), počakajo pred vhodom. Če bodo učenci na igrišču, jih prevzamejo tam.

Vse starše naprošamo, da se držijo ure, ki so jo napisali na OBRAZEC( JV OPB, prehrana).

Izvedba pouka bo potekala v skupinah z največ 15 učenci.

Dejavnosti obveznega in razširjenega programa se bodo praviloma izvajale znotraj iste skupine in v istem prostoru. Učenci ne bodo prehajali iz skupine v skupino, skupine se ne bodo združevale, razen v OPB-ju po 15.00 uri.

Učenci si ob vstopu v šolo  razkužijo roke.

Prvošolci vstopajo na stranskem vhodu pri vrtcu, tako kot do sedaj.

Drugošolci in tretješolci  vstopajo na glavnem vhodu.

Jutranje varstvo:    1.r. v prizidku učilnica št. 13
2. in 3.r v gl. stavbi učilni št.  38

V ponedeljek, 18.5.2020 bodo  učence na vhodu pričakale razredničarke ( za jutranje varstvo  dežurna oseba) in jih sproti razporejale po razredih in skupinah. Ker učenci ne bodo uporabljali garderob, se bodo pred razredom sezuli in preobuli v copate. Čevlje, zložene pustijo pred razredom. Ostale obleke in morebitne pripomočke odnesejo v razrede, kjer bo za to določeno mesto. Vse informacije  o poteku in higieni bodo učenci ponovno dobili od učiteljev.

Učenci učnih pripomočkov  med seboj ne menjajo oz. si jih ne izposojajo. Potrebščin ne nosijo domov.

Damjana Korošec, ravnateljica

Ljubljana; 14.5.2020

(Skupno 278 obiskov, današnjih obiskov 1)
Dostopnost