Druga delavnica projekta EU CONVINCE z naslovom Celovit vzgojni šolski pristop kot sredstvo za preprečitev radikalizacije in ekstremizma je potekala v Parizu, tokrat s še večjim številom udeležencev. Raziskovalka projekta EU CONVINCE Dominique Danau je predstavila dosedanje izsledke raziskav projekta EU CONVINCE in nas povabila k nadaljnjemu sodelovanju v raziskavi. Temu je sledilo predavanje dr. Catherine Lowry O’Neill iz Irske z naslovom Celovit vzgojni šolski pristop kot sredstvo za preprečitev radikalizacije in ekstremizma. V tem predavanju se je dr. Lowry osredotočila predvsem na vzroke, zakaj se neka oseba poistoveti s skrajnimi stališči in kako lahko ustrezno ukrepamo. V okviru predavanja je omenila tudi pozitivne izkušnje glede tega na Severnem Irskem.
V delovnih skupinah smo udeleženci obravnavali sledeča vprašanja : Kaj so ključni elementi demokratične kulture izobraževalnih inštitucij? Kateri so izzivi, s katerimi se šolska vodstva in pedagoško osebje soočajo med uveljavljanjem celovitega vzgojnega šolskega pristopa? Kakšne akcije in iniciative potrebujemo za uveljavitev demokratične kulture ter celovitega vzgojnega šolskega pristopa v izobraževalnih inštitucijah ? Kakšno podporo potrebujejo šolska vodstva in pedagoško osebje, da lahko uveljavijo pristop celostne šole? V delovnih skupinah smo tako predebatirali stanja v posameznih državah in ugotovili, da je velikokrat učni in vzgojni načrt določen s strani ministrstev za izobraževanje, da pa se teme, ki jih obravnava projekt EU CONVINCE lahko obravnavajo znotraj pouka državljanske vzgoje oziroma medpredmetnega povezovanja, kar pa je odvisno od iniciative šol, oziroma posameznih učiteljev. Pomembno je povezovanje z lokalno skupnostjo, starši otrok ter tudi nevladnimi organizacijami, da bi lahko preprečili pojave radikalizma in ekstremizma, saj je pomembno, da so pripadniki manjšinskih skupnosti integrirani v inkluzivno šolo.

Temu je sledilo poročanje delovnih skupin . Predstavnica Sveta Evrope Milica Popović je predstavila Izobraževanje za demokracijo in kakšne naj bi bile kompetence državljanstva ter demokratične šolske kulture.Primere dobrih praks na tem področju so predstavili predstavniki sodelujočih organizacij MUT iz Malte, delodajalske MBO Raad iz Nizozemske ter krovne evropske dijaške organizacije OBESSU.

Naslednje izobraževanje v okviru projekta bo v aprilu v Berlinu, konec aprila pa bodo že praktične naloge za udeležence projekta kot tudi za druge zainteresirane.

Robin Dewa

(Skupno 136 obiskov, današnjih obiskov 1)
Dostopnost